Handreiking Genetische diagnostiek bij nierziekten, 2018

Handreiking Genetische diagnostiek bij nierziekten, 2018

Deze handreiking over erfelijke nieraandoeningen en urinewegafwijkingen en nefrologische verwijsindicaties klinische genetica is opgesteld door nefrologen en klinisch genetici