Handreiking thuisdialyse

Handreiking thuisdialyse

Thuisdialyse lijkt in het huidige dialyse aanbod meer ruimte te bieden voor eigen regie, vrijheid en flexibiliteit voor patiënten. Inzicht in de eigen ziekte, betrokkenheid bij de behandeling en samen beslissen zijn van invloed op de patiënt bij het omgaan met de ziekte. Bij de keuze voor een behandeling van nierfalen is “samen beslissen” het uitgangspunt. Dat veronderstelt voldoende kennis, ervaring, capaciteit, faciliteiten, flexibiliteit en financiële middelen van de kant van de zorg aanbieder en het actief betrekken van de patiënt en zijn naasten/mantelzorgers bij het afwegen van de verschillende opties.

De Taskforce thuisdialyse heeft  een handreiking en bijbehorende zorgconcepten thuishemodialyse en peritoneale dialyse geformuleerd met een overzicht van de benodigdheden en mogelijkheden om thuisdialyse aan iedere patiënt met nierfalen te kunnen aanbieden. Hierin wordt onder andere aangegeven welke indicaties/contra-indicaties geadviseerd worden, welke organisatorische activiteiten nodig zijn en wat de meest voorkomende organisatorische en praktische problemen zijn met hierbij een advies van aanpak.