Hematurie, NVU 2010

Hematurie, NVU 2010

 

Multidisciplinaire richtlijn, op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
De NFN heeft de richtlijn geaccordeerd.

link naar richtlijnenpagina van de NVU 

De richtlijn wordt in 2020-2021 herzien