HIV en nierziekten, 2016

HIV en nierziekten, 2016

 
Deze 'Richtlijn voor onderzoek en behandeling van patienten met HIV en nierziekten' vervangt de vroegere richtlijn 'HIV en nierfunctievervangende therapie'.
De richtlijn is in samenwerking met de Ned Ver van HIV  behandelaren en de HIV patientenvereniging tot stand gekomen.