Hoogwaardige doelgerichte PD, 2022

Hoogwaardige doelgerichte PD, 2022

Deze richtlijn is gebaseerd op de richtlijn ‘Prescribing high-quality goal-directed peritoneal dialysis’ van de International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) en aangepast voor de Nederlandse praktijk. Deze vervangt samen met de richtlijn ‘Evaluatie van de peritoneale membraanfunctie’ de richtlijn ‘Peritoneale dialyse effectiviteit en monitoring membraanfunctie’ van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie uit 2018.

De voornaamste veranderingen ten opzicht van de vorige richtlijn betreffen een prominentere rol voor gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, (behoud van) restnierfunctie, volumestatus en voedingsstatus bij het opstellen van het dialyse voorschrift. Hiermee ligt de focus minder op de klaring van kleine moleculen (Kt/V).