Indicatoren chronische nierschade

Indicatoren chronische nierschade

Ziekenhuizen en ZBC's moeten gegevens aanleveren over de behandeling van patienten met chronische nierschade.

Informatie over de indicatoren chronische nierschade is te vinden op de website van het Zorginstituut, www.zorginstituutnederland.nl

Link naar de indicatorenset.