Landelijke transmurale afspraak (LTA) chronische nierschade, NHG-NIV/NFN

Landelijke transmurale afspraak (LTA) chronische nierschade, NHG-NIV/NFN

 

De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Chronische Nierschade, die in 2009 door NHG in samenwerking met de NFN en NIV is opgesteld, is vervallen.

De LTA is vervangen door de multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade 2018, met name de module samenwerking bij chronische nierschade.