LONT cardiovasculair risicomanagement na niertransplantatie: hypertensie en dyslipidemie

LONT cardiovasculair risicomanagement na niertransplantatie: hypertensie en dyslipidemie

Patiënten met een niertransplantatie hebben om meerdere redenen een fors verhoogde kans op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, waarbij met name in de jong volwassen transplantatiepopulatie het risico tot 10 hoger is dan in de algemene populatie van vergelijkbare leeftijd en de Framingham risico score de kans op cardiovasculair event in deze populatie onderschat.

In deze LONT richtlijn worden de specifieke aspecten van behandeling van hypertensie en dyslipidemie bij patiënten met niertransplantatie besproken.

Link naar de richtlijn