LONT medicamenteuze behandeling COVID-19 met orale virusremmer zoals Paxlovid of monoclonale antistof zoals Evusheld

LONT medicamenteuze behandeling COVID-19 met orale virusremmer zoals Paxlovid of monoclonale antistof zoals Evusheld

Alhoewel de ziektelast van de omikronvariant over het algemeen laag is kunnen patiënten met uitgebreide immuunsuppressie nog steeds ernstig ziek worden, met name bij (recent) gebruik van B-cel of T-cel depleterende therapie, cyclofosfamide of MMF in combinatie met andere immuunsuppressiva. In “LONT richtsnoer ambulante behandeling van COVID-19” worden schematisch adviezen gegeven voor nefrologische patiënten met COVID-19 en een leidraad voor artsen ten aanzien van vroegtijdige ambulante behandeling bij (kans op) ernstig beloop van COVID-19.

Op dit moment is echter terughoudendheid met elke vorm van behandeling gerechtvaardigd omdat NNT om ziekenhuisopname of sterfte te voorkomen hoe dan ook heel hoog is. In dit kader is van belang dat behandeling met de combinatie van monoclonale antistoffen in Evusheld niet in staat is om een aantal van de nieuwste virusvarianten te neutraliseren, waaronder de BQ.1 (en BQ.1.1), BA.4.6 en BF.7. (zie hier de Stanford University resistance database). Volgens de laatste surveillance data van het RIVM is de BA.5 variant in ongeveer 43,3% van de samples aanwezig. De BQ.1 (inclusief BQ.1.1) heeft een aandeel van 23,3% en de BF.7 23,5%. (zie hier de website van het RIVM).

Verder dient zoals aangegeven in LONT richtlijn “dosering Paxlovid na niertransplantatie” bij behandeling met orale virusremmers zoals Paxlovid rekening gehouden te worden met dosisaanpassingen bij nierinsufficiëntie en zeer ernstige interacties met calcineurine remmer (CNIs) en mTor remmers, waarbij CNIs gestaakt dienen te worden bij start Paxlovid omdat de concentratie van CNIs ongeveer hetzelfde blijft tijdens de behandeling omdat het metabolisme door Paxlovid vrijwel volledig wordt stilgelegd.

NFN en LONT adviseren derhalve dringend om eventuele behandeling van COVID-19 alleen te starten na overleg met experts in het regionale academische centrum.