Lupus nefritis, 2014

Lupus nefritis, 2014

 
 
De Landelijke werkgroep SLE heeft de KDIGO richtlijn LE-nefritis beoordeeld en commentaar en aanvulling op deze richtlijn gegeven. Dit vormt de NFN-richtlijn.