Lupus nefritis, 2014

Lupus nefritis, 2014

 
 
De Landelijke werkgroep SLE heeft de KDIGO richtlijn LE nefritis beoordeeld en commentaar en aanvulling op deze richtlijn gegeven. Dit vormt de NfN richtlijn.
 
april 2014. De richtlijn is tijdens de Klinische Vergadering van de NfN aangenomen.