Minimal Change Disease-Focale Segmentale Glomerulo Sclerose (MCD-FSGS), richtlijn en praktisch advies, 2013

Minimal Change Disease-Focale Segmentale Glomerulo Sclerose (MCD-FSGS), richtlijn en praktisch advies, 2013

 
 
De KDIGO richtlijnen uit 2012 over beide onderwerpen zijn in de richtlijn verwerkt en van commentaar voorzien.