Multidisciplinaire richtlijn predialyse

Multidisciplinaire richtlijn predialyse

Er is geen actuele richtlijn Predialyse.

In 2018 is de ontwikkeling van een nieuwe multidisciplinaire richtlijn gestart, Zorg bij eindstadium nierfalen. Deze richtlijn zal de oude richtlijn predialyse vervangen.