Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet?, 2016

Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet?, 2016

Een multidisciplinaire richtlijn op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging/Nederlandse federatie voor Nefrologie. De richtlijn is opgenomen in de richtlijnendatabase van de Federatie van Medisch Specialisten. De richtlijnen op die site zijn niet in pdf beschikbaar, maar in een elektronische, modulaire versie, ingedeeld aan de hand van uitgangsvragen. 

Link naar de richtlijn

Als aanvulling op de richtlijn zijn enkele instrumenten ontwikkeld, hier in bijlage toegevoegd:
consultkaarten nierfunctievervangende behandelingen en conservatieve behandeling. En een door de richtlijnencommissie van de NFN gemaakt stroomschema van de richtlijn.