Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet?, 2016

Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet?, 2016

Multidisciplinaire richtlijn op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging/Nederlandse federatie voor Nefrologie. De richtlijn is opgenomen in de richtlijnendatabase van de Federatie van Medisch Specialisten. 

Link naar de richtlijn

Als aanvulling op de richtlijn zijn enkele instrumenten ontwikkeld, hier in bijlage toegevoegd:

-