Nierstenen, NVU 2014

Nierstenen, NVU 2014

 
Aan de richtlijn is namens de richtlijncommissie NfN meegewerkt door dr HFH Brulez, internist-nefroloog St Lucas-Andreas Ziekenhuis, Amsterdam.
De richtlijncommissie heeft de richtlijn geaccordeerd.