Nierstenen, NVU 2014

Nierstenen, NVU 2014

 
Aan de richtlijn is namens de richtlijnencommissie NFN meegewerkt door dr HFH Brulez, internist-nefroloog OLVG, Amsterdam.
De richtlijnencommissie heeft de richtlijn geaccordeerd.