Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen

Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen

Deze multidisciplinaire richtlijn concentreert zich op invulling van palliatieve zorgbehoeften enerzijds bij patiënten die nierfunctie vervangende therapie ondergaan en anderzijds bij patiënten die afzien van of stoppen met nierfunctie vervangende therapie zoals specifiek beschreven in module 2.4 van deze richtlijn.

Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen - Starten /staken dialyse - Richtlijn - Richtlijnendatabase