Palliatieve zorg bij nierfalen, 2017

Palliatieve zorg bij nierfalen, 2017

 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van het platform PAZORI (palliatieve zorg richtlijnen) met ondersteuning door het IKNL, door een multidisciplinaire werkgroep waarin onder andere NFN, V&VN, VMWN en Nierpatienten vereniging NVN waren vertegenwoordigd.
Mw dr M van Buren, internist-nefroloog, was voorzitter van de werkgroep.

De richtlijn is gepubliceerd op de website Pallialine en in de Richtlijnendatabase FMS