PD-gerelateerde infecties, preventie, diagnostiek en behandeling, 2012

PD-gerelateerde infecties, preventie, diagnostiek en behandeling, 2012

 
De richtlijn 'PD-gerelateerde infecties; preventie, diagnostiek en behandeling' wordt in 2018/2019 herzien.
 
6 mei 2018
Vanwege verminderd verkrijgbaar zijn van mupirocine (Bactroban) heeft de werkgroep adviezen gegeven voor andere strategieën ter preventie van infecties. Deze staan in een apart document 'Alternatieven voor mupirocine'.