Presentatie Nascholing Chronische Nierschade

Presentatie Nascholing Chronische Nierschade

Ter ondersteuning van de implementatie van de richtlijn Chronische Nierschade 
is een multidisciplinaire nascholingsreeks (‘het chronische nierschade spreekuur’) in het land gehouden om de nieuwe richtlijn (nog meer) onder de aandacht te brengen van huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners (POH) en Physician Assistants (PA). 

Er is één presentatie gemaakt die gebruikt is in zes regio’s. Een multidisciplinair panel, bestaande uit een nefroloog, een huisarts en een verpleegkundig specialist, gebruikte deze presentatie als leidraad voor de nascholing. 

De presentatie is tot stand gekomen met hulp van:
* Dr. Frank Beltman, huisarts namens Groninger Huisartsen Coöperatie
* Dr. Nynke Scherpbier, afdeling huisartsgeneeskunde Radboud UMC
* Dr. Andrea Kramer, internist-nefroloog Martini ziekenhuis
* Dr. Marc Hemmelder, internist-nefroloog Medisch Centrum Leeuwarden
* Prof. dr. Ron Gansevoort, afdeling nefrologie UMCG
* Dr. Neelke van der Weerd, afdeling nefrologie A-UMC