Protocol Nier Team Aan Huis (NTAH), 2022

Protocol Nier Team Aan Huis (NTAH), 2022

NTAH is een landelijk, strak geprotocolleerd voorlichtingsprogramma over alle vormen van nierfunctie vervangende behandeling specifiek bedoeld voor het sociale netwerk van patiënten die (mogelijk) in aanmerking komen voor een niertransplantatie en dat voor de patiënt aansluit op het lokale nierfalen voorlichtingstraject. NTAH kan de patiënt helpen een gesprek over nierdonatie bij leven op gang te brengen waarmee de kans op een vroegtijdige, liefst pre-emptieve transplantatie met een nier van een levende donor wordt vergroot.

NTAH wordt vergoed vanuit de basisverzekering als een ‘Overig Zorg Product (OZP)’ en beschikbaar gesteld aan alle potentiële ontvangers van een niertransplantatie in Nederland. Hierbij zijn de universitaire centra aangewezen als hoofdaannemer. Dit vereist een samenwerking in iedere regio tussen de academische en regionale ziekenhuizen bij de praktische organisatie van het NTAH. In een aantal regio’s is dit inmiddels al gerealiseerd (Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Rotterdam) en in de overige regio’s zal dit op basis van dit protocol nog vorm moeten krijgen, waarbij in de opstartfase het protocol niet altijd volledig gevolgd zal kunnen worden als de nieuwe voorlichters nog ervaring op moeten doen. Gezien de door NZA gekozen vorm van financiering is er op dit moment nog geen financiële ruimte voor regionale centra om het NTAH zelf te organiseren, maar dit sluit niet uit dat dergelijke centra dit protocol gaan gebruiken om zelf hun eigen NTAH te organiseren en te laten toetsen aan de kwaliteitscriteria die opgenomen zijn in dit protocol.

Aangezien in iedere transplantatieregio slechts een zeer beperkt aantal leden van het vaste NTAH-voorlichtingsteam afkomstig zullen zijn uit één van de vele dialysecentra in de desbetreffende regio is in het protocol voorzien in een nieuwe functie van “voorlichtingscoördinator voor het vaste NTAH team”, die afkomstig is uit het lokale nierfalen team en er voor moet waken dat de NTAH voorlichting goed aansluit bij het lokale voorlichtingstraject en terugkoppeling van de voorlichtingsbijeenkomst naar het nierfalen team.