Screening op intracraniële aneurysma bij patiënten met Autosomaal Dominante Polycysteuze Nierziekte (ADPKD), 2022

Screening op intracraniële aneurysma bij patiënten met Autosomaal Dominante Polycysteuze Nierziekte (ADPKD), 2022

Na verwerking van het commentaar van de NFN leden bieden wij u op de NFN website de definitieve versie aan van de richtlijn Screening op intracraniële aneurysma bij patiënten met Autosomaal Dominante Polycysteuze Nierziekte (ADPKD), 2022

Patiënten met ADPKD hebben een verhoogd risico op een intracranieel aneurysma met een incidentie van ongeveer 10% rond het 50ste levensjaar in vergelijking met 3% van de algemene populatie. Bij ADPKD patiënten met een positieve familie anamnese is die kans zelfs groter dan 20%. Als een aneurysma knapt, ontstaat een subarachnoïdale bloeding waarbij één op de drie patiënten overlijdt en in één op de drie ernstig neurologische schade ontstaat. In Nederland was er binnen de nefrologie nog geen eenduidig beleid voor screening op dergelijke aneurysmata bij ADPKD patiënten met en/of zonder positieve familie anamnese

In de huidige richtlijn opgesteld door internist-nefrologen en vasculair neurologen met kennis van deze problematiek worden op basis van internationale consensus aanbevelingen gedaan over indicatie voor screening, leeftijd voor start screening, methode van screening en frequentie van follow-up screening. Deze richtlijn sluit daarmee aan bij de module 9 "screening bij genetisch syndroom bij ongeruptureerd intracranieel aneurysma" van de multidisciplinaire neurologische richtlijn "ongeruptureerd intracranieel aneurysma" in de FMS database.