Sepsis/nierfunctievervangende therapie

Sepsis/nierfunctievervangende therapie

 

Uitgangsvraag: Wat is de optimale vorm van nierfunctievervangende therapie (renal replacement therapy, RRT) bij patiënten met septische acute nierschade (acute kidney injury, AKI)?

De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:

  1. Wat is de optimale modaliteit van nierfunctievervangende therapie bij patiënten met septische acute nierschade?
  2. Wat is de optimale timing om te beginnen met nierfunctievervangende therapie bij patiënten met septische acute nierschade?
  3. Wat is de optimale dosering van nierfunctievervangende therapie bij patiënten met septische acute nierschade?
  4. Wat is de optimale antistollingsbehandeling bij nierfunctievervangende therapie bij patiënten met septische acute nierschade?

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis/nierfunctievervangende_therapie.html