Shuntchirurgie, NVvH 2010

Shuntchirurgie, NVvH 2010

 

Multidisciplinaire richtlijn op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

De richtlijnencommissie heeft ingestemd met de definitieve richtlijn, nadat de richtlijn tijdens de commentaarfase is afgestemd met de NFN richtlijn Vaattoegang.

link naar: NVvH Richtlijn Shuntchirurgie