Shuntchirurgie, NVvH 2010

Shuntchirurgie, NVvH 2010

 

De richtlijnencommissie NFN heeft ingestemd met de definitieve richtlijn, nadat de richtlijn tijdens de commentaarfase is afgestemd met de NFN-richtlijn Vaattoegang.

link naar: richtlijn in Richtlijnendatabase FMS,
of NVvH Richtlijn Shuntchirurgie

2019: Deze richtlijn en de NFN-richtlijn Vaattoegang worden herzien door een multidisciplinaire werkgroep