Veilig gebruik van contrastmiddelen, deel 2, 2019

Veilig gebruik van contrastmiddelen, deel 2, 2019

In deze richtlijn wordt ingegaan op 4 aspecten van het veilig toedienen van contrastmiddelen:
-overgevoeligheidsreacties,
-gadoliniumhoudende contrastmiddelen,
-veilige injectie via centrale katheters,
-extravasatie van contrast.

Link naar Richtlijnendatabase