Veldnorm i.v. ijzertoediening buiten het ziekenhuis, 2015

Veldnorm i.v. ijzertoediening buiten het ziekenhuis, 2015

 

December 2015
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft middels bijgevoegde brief bekend gemaakt akkoord te zijn met de door de NFN opgestelde veldnorm voor behandeling met iv ijzer van dialysepatienten buiten het ziekenhuis.