Waterbehandeling voor HD en online HDF, 2020

Waterbehandeling voor HD en online HDF, 2020

 

Dit is een volledige herziening van de richtlijn uit 2016.

Als extra bijlage bij de richtlijn is bijgevoegd de monografie Water for Injection van de Farmacopee, die belangrijk uitgangspunt is van de richtlijn.