Sectie Richtlijnen

Sectie Richtlijnen

De sectie ontwikkelt en herziet richtlijnen voor de nefrologische zorg. Uitgangspunt is informatie uit de internationale medische literatuur, die door de sectieleden op systematische wijze wordt beoordeeld. Soms worden richtlijnen direct afgeleid van internationale richtlijnen die door gezaghebbende organisaties zijn ontwikkeld (bijvoorbeeld KDIGO, ERBP). Naast richtlijnen voor de eigen beroepsgroep worden richtlijnen in multidisciplinair verband gemaakt. De inbreng van patiënten (Nierpatiënten Vereniging Nederland) heeft hierbij een structurele plaats.

Verder neemt de sectie deel aan multidisciplinaire richtlijnen die door andere wetenschappelijke verenigingen ontwikkeld worden.

Samen met de Sectie Kwaliteitsborging, de Sectie Registratie en Nefrovisie ontwikkelt de sectie mede het kwaliteitskader voor de nefrologie.

Samenstelling
Dr. H.W. (Henk) van Hamersvelt
voorzitter
Dr. A.L.H.J. (Albert-Jan) Aarnoudse
Dr. H. (Henk) Boom
A.H. (Arnold) Boonstra
Dr. B. (Bastiaan) van Dam
Dr. C.E. (Caroline) Douma
Dr. C.F.M. (Casper) Franssen
Dr. E.K. (Ellen) Hoogeveen
Dr. L. (Lily) Jakulj
Dr. M.F.C. (Margriet) de Jong
H.P. (Harmen) Krepel
M.J. (Jacqueline) Krol-van Straaten
Dr. M.A. (Marika) van Leeuwen-Artz
Dr. M.R. (Marc) Lilien
Dr. M.B. (Maarten) Rookmaaker
Dr. J.I. (Joris) Rotmans 
Dr. M.A. (Marcel) Schouten
J. (Joëlle) Suijkerbuijk

voor contact met de RLC: secr@nefro.nl