Sectie Richtlijnen

Sectie Richtlijnen

De sectie ontwikkelt en herziet richtlijnen voor de nefrologische zorg. Uitgangspunt is informatie uit de internationale medische literatuur, die door de sectieleden op systematische wijze wordt beoordeeld. Soms worden richtlijnen direct afgeleid van internationale richtlijnen die door gezaghebbende organisaties zijn ontwikkeld (bijvoorbeeld KDIGO, ERBP). Naast richtlijnen voor de eigen beroepsgroep worden richtlijnen in multidisciplinair verband gemaakt. De inbreng van patiënten (Nierpatiënten Vereniging Nederland) heeft hierbij een structurele plaats.

Verder neemt de sectie deel aan multidisciplinaire richtlijnen die door andere wetenschappelijke verenigingen ontwikkeld worden.

Samen met de Sectie Kwaliteitsborging, de Sectie Registratie en Nefrovisie ontwikkelt de sectie mede het kwaliteitskader voor de nefrologie.

Samenstelling
Dr. H.W. (Henk) van Hamersvelt
voorzitter
Dr. J.M (Manon) van Oosten
secretaris
Dr. A.L.H.J. (Albert-Jan) Aarnoudse
Dr. B. (Bastiaan) van Dam
Dr. E.K. (Ellen) Hoogeveen
Dr. L. (Lily) Jakulj
Dr. M.R. (Marc) Lilien

Dr. J. (Joep) van der Leeuw
Dr. S.C.A (Sabine) Meijvis
Dr. S.A (Azam) Nurmohamed 

Dr. R.W.M (Robin) Vernooij
Drs. J.R.A (Jeetindra) Balak
Dr. K.L.W (Kim) Bunthof

Dr. H.H.F (Hilde) Remmelts
Drs. T. (Ties) IJzermans
Dr. C.A. (Charlotte) te Velde - Keyzer

 

Voor contact met de RLC: secr@nefro.nl