Sectie Kwaliteitsborging

Sectie kwaliteitsborging

In de sectie staat de toetsing van de kwaliteit van dialysecentra in Nederland centraal. Deze toetsing gebeurt op basis van het "Normen document dialyse"

De voorzitter en vicevoorzitter van de sectie zijn voorzitter en vicevoorzitter van de Plenaire Visitatie Commissie (PVC).

De PVC bestaat uit nefrologen en verpleegkundigen uit Nederlandse dialysecentra. Multidisciplinaire teams van de PVC leggen visitatiebezoeken af bij dialysecentra. De uitkomsten van de visitaties worden besproken in de vergaderingen van de PVC

Voor meer informatie over het visitatieproces verwijzen wij naar de home-pagina van Nefrovisie

Samenstelling

Dr. P.T. (Peter) Luik
Voorzitter
Dr. A. (Arno) Kuijper
Vicevoorzitter
Dr. H. (Henk) van Hamersvelt