Stroomschema bij tekort aan CVVH capaciteit

Met de toename van IC-patiënten met COVID-19 is er een toenemende vraag naar dialysecapaciteit op de IC. Er zijn nu al ziekenhuizen met tekorten. Om de capaciteit optimaal te benutten is er centrale coördinatie noodzakelijk. Dit is vanaf 2-4-2020 belegd bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het Coördinatieteam COVID-19 nefrologie heeft een stroomdiagram gemaakt wat u kan doen als er in uw ziekenhuis een tekort aan CVVH-capaciteit ontstaat. Op 6 april is dit stroomschema aangepast. Voor de optie CAVH(D) bleek geen supplies meer verkrijgbaar. 

Wij blijven actief monitoren en denken mee over oplossingen

Datum: 
dinsdag, 7 april, 2020