Uitbraak coronavirus: aanpassing Kwaliteitssysteem Dialyse

Afgelopen vrijdag, 6 maart jl., is besloten het kwaliteitssysteem dialyse aan te passen in verband met het zoveel mogelijk voorkomen van verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder dialysezorgpersoneel en dialysepatiënten. Dit betekent:

  • Stand-alone visitaties worden uitgesteld.
  • Certificaties gaan in principe door i.v.m. de continuïteit van het certificaat, echter zonder materiedeskundigen. Het certificatieprogramma wordt zodanig aangepast dat contact met patiënten wordt vermeden. Uiteraard worden de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht genomen.
  • De pilot meevisiteren van ervaringsdeskundige patiënten wordt uitgesteld totdat de uitbraak onder controle is en er geen gevaar meer bestaat voor nefrologische patiënten.
  • De vergaderingen van de Plenaire Visitatie Commissie worden telefonisch gehouden.
  • Dataverificatie vindt in overleg plaats.

Met de centra die in de nabije toekomst gepland zijn voor certificatie en/of visitatie wordt contact opgenomen door de certificerende instelling (CI) of het secretariaat van de Plenaire Visitatie Commissie (PVC)

Voor meer info: visitatie@nefrovisie.nl

Datum: 
zondag, 8 maart, 2020