Vakantiedialyse en de huidige Coronapandemie

Naar aanleiding van vragen uit het land of op dit moment (mei/juni 2021) vakantiedialyse mogelijk is, heeft het Coördinatieteam COVID-19 nefrologie contact opgenomen met het RIVM/LCI.

Het advies van het LCI luidt om op dit moment om terughoudend te zijn met vakantiedialyse.

Motivering:

  • In Nederland is er op dit moment sprake van een hoge prevalentie, waardoor er een groot risico op besmetting is. Daarmee geldt het advies voor alle Nederlanders om de contacten te beperken om daarmee het risico op besmetting te beperken. Reizen naar een andere regio voor vakantie kan mogelijk een verhoogd risico op besmetting geven.
  • Ondanks het feit dat dialysepatiënten naar verwachting eind april/ begin mei allemaal de mogelijkheid hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren en vaccins –in het algemeen- een goede bescherming tegen ernstige ziekte bieden, beschermen ze niet volledig. Daarbij wordt de afweerrespons en daarmee de vaccinatierespons negatief beïnvloed door nierfalen/ behandeling van nierfalen. Voor alle gevaccineerden, maar zeker ook voor dialysepatiënten, is het daarom van belang om zich te blijven houden aan de algemene preventieve maatregelen.
  • De hoge huidige hoge incidentie geeft hoge druk op de ziekenhuizen. Indien dit gevolgen heeft voor de organisatorische mogelijkheden van de vakantiedialyse, moet dit uiteraard meegewogen worden.

Uiteraard geldt daarbij dat als de situatie in Nederland de situatie verbetert, dit advies heroverwogen dient te worden.

Wanneer wel vakantiedialyse plaatsvindt, geldt daarbij conform het advies van juni 2020 dat:

  • de algemene maatregelen in acht genomen moeten worden;
  • er triage op klachten moet plaatsvinden;
  • personen met klachten laagdrempelig getest moeten worden
  • er een goede registratie bij te houden van alle patiënten die behandeld worden in het dialysecentrum (voor zover dat niet al gebeurt), zodat bij een eventuele besmetting de contacten eenvoudig te informeren zijn.
Datum: 
donderdag, 6 mei, 2021