Aangekondigde versoepelingen en beleid patiënten met een nierziekte die behandeld worden met immunosuppressiva, dialyse patiënten en niertransplantatie patiënten

Met de aangekondigde versoepelingen door minister Ernst Kuipers bevinden we ons in een nieuwe fase van de COVID-19 pandemie.
Positief is dat de belasting van de zorg aanzienlijk afneemt, alhoewel dit nog regionaal verschilt en de infectiedruk (nog) hoog is. Graag willen we u informeren over een aantal relevante COVID-19 beleidszaken voor patiënten met een nierziekte die behandeld worden met immunosuppressiva, dialyse patiënten en niertransplantatie patiënten.

  • Deze 3 patiëntgroepen worden via nvn.nl geïnformeerd hoe zij om kunnen gaan met de recente versoepelingen.  Ondanks de sterke afname van ernstige ziekte, ziekenhuis en IC opnames is er vanwege de hoge infectiedruk op dit moment nog voorzichtigheid geboden bij met name niertransplantatie patiënten.
  • Deze 3 patiëntgroepen wordt geadviseerd om een booster vaccinatie (4e prik) drie maanden na de 3e vaccinatie te doen. Uit de lopende RECOVAC studies blijkt dat na een 3e vaccinatie ongeveer 75% van de niertransplantatie patiënten een antistof respons heeft, terwijl dit na 2 vaccinaties 57% was. Toch zijn de antistof titers nog veel lager bij niertransplantatie patiënten dan in de gevaccineerde bevolking en bij CKD G4-5 en dialyse patiënten. Een booster (4e prik) kan naar verwachting een verbeterde respons bewerkstelligen. 
  • Er is nog geen duidelijkheid over het vaccinatiebeleid na de booster voor de 3 patiëntgroepen. Hierover vindt overleg plaats tussen NFN en RIVM.
  • Bij besmetting met Omikron wordt nog altijd overleg met de behandelend nefroloog geadviseerd. Op individuele basis kan besloten worden tot behandeling met het monoklonale antilichaam Sotrovimab conform de SWAB richtlijn (https://swab.nl/nl/covid-19#to_11). Behandeling met Regn-cov wordt niet geadviseerd bij Omikron. Orale monoklonale antilichamen en virus remmers zijn nog niet beschikbaar. 
  • De registratie van vaccinatiegraad en doorbraakinfecties blijft mogelijk in RENINE en NOTR. Gezien de onzekerheden over het verdere beloop van de pandemie kan op deze wijze het risico voor dialyse- en niertransplantatiepatiënten gevolgd worden. De registratie in ERACODA wordt per 28-2-2022 gestaakt.

Deze adviezen zijn tot stand gekomen na overleg met het RECOVAC consortium.

Namens het NFN bestuur,
Prof. dr. Marc Hemmelder
Prof. dr. Frans van Ittersum

Datum: 
woensdag, 23 februari, 2022