Symposium Optimaliseren van cardio- en renoprotectieve behandeling in patiënten met ernstig nierlijden.

Symposium Optimaliseren van cardio- en renoprotectieve behandeling in patiënten met ernstig nierlijden.

Datum: 
05/04/2024
Locatie: 
Paushuize, Utrecht

Beste collega’s,

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen voor een symposium op vrijdagmiddag 5 april 2024. Het programma is bijgevoegd.

  • Er zijn afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van cardio- en renoprotectieve medicatie. Het indicatiegebied voor de nieuwe geneesmiddelen betreft met name patiënten met de vroegere stadia van chronische nierziekte. Tijdens het symposium zal behandeld worden hoe deze medicatie optimaal in te zetten en welke middelen binnenkort nog meer beschikbaar komen.
  • Ook zal besproken worden wat de stand van zaken is wat betreft cardio- en renoprotectie bij patiënten met een ernstiger vorm van nierfalen, dus patiënten met CNS stadium 4-5, in dialyse of met een niertransplantaat. Dat zijn immers de patiënten die wij als nefrologen het meeste zien.
  • Bovendien zullen ervaringen gedeeld worden wat betreft inclusie en retentie in de landelijk lopende Renal Lifecycle trial. Deze door de Nierstichting gesponsorde studie onderzoekt de effectiviteit en veiligheid van SGLT2 remming bij patiënten met ernstiger nierlijden.
  • Tot slot is er nog een inspirerende voordracht die duidelijk maakt dat er meer is dan alleen hart en nieren, en dat er daar ook belangrijke ontwikkelingen zijn.

We hopen u op 5 april te mogen begroeten. In verband met de logistiek, wilt u zich svp inschrijven o.v.v. uw naam en BIG-nummer via een e-mail naar: renal.lifecycle.trial@umcg.nl

Hartelijke groet,

Ron Gansevoort, Stefan Berger en Hiddo Lambers Heerspink