Urgente start PD en bijbehorende protocollen

Hoewel de huidige COVID-19 pandemie momenteel over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, hebben de dreigende tekorten naar nierfunctievervangende therapie, zowel klinisch op IC en op speciale COVID-19 afdelingen alsook poliklinisch, geleid tot NFN adviezen over de rol van peritoneale dialyse.

Inmiddels zijn er twee protocollen opgesteld die gehanteerd kunnen worden bij urgente start PD:

Vragen en/of opmerkingen over het advies en de protocollen kunt u richten aan dr. A.C. Abrahams (UMC Utrecht)

Datum: 
donderdag, 30 april, 2020