Oproep aan centra deelname RECOVAC LESS CoV-2 studie

Geachte collegae internist-nefrologen,

Vanaf 26 maart 2021 is er via de ziekenhuizen in Nederland gestart met vaccinatie tegen SARS-CoV-2 infectie (COVID-19) bij dialysepatiënten, patiënten met een niertransplantatie of patiënten die op de wachtlijst staan voor niertransplantatie. De eerste vaccinatieronde is bijna afgerond en binnenkort start de 2e vaccinatieronde.

Op 22 maart is via een NFN mail nader onderzoek door het RECOVAC consortium aangekondigd. Omdat de effectiviteit en veiligheid van het SARS CoV-2 vaccin bij de genoemde patiëntgroepen niet bekend is, starten wij de LESS CoV-2 studie. In de studie wordt 28 dagen en 6 maanden na de 2e vaccinatie de IgG antistof titer gemeten met een vingerprik methode die patiënten thuis kunnen uitvoeren. Op deze wijze kunnen we meten of patiënten eerder COVID-19 hebben gehad en welke respons ze hebben op vaccinatie.

Wij vragen u om patiënten te informeren over mogelijkheid tot deelname aan de studie met de LESS CoV-2 flyer. De flyer kan worden uitgereikt vanaf de start van de 2e vaccinatieronde in het ziekenhuis. De flyer met gefrankeerde retourenveloppen worden de komende weken bezorgd door RECOVAC. Deze studie is door de METc van het UMC Groningen goedgekeurd. Omdat de studie niet in uw eigen ziekenhuis zal plaatsvinden is hiervoor geen lokale toestemming noodzakelijk.

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. In de bijlagen vindt u alle informatie.

Met collegiale groet,

Namens het RECOVAC-consortium,

  • Frederike Bemelman
  • Marlies Reinders
  • Alferso Abrahams
  • Marc ten Dam  
  • Rene van den Dorpel
  • Ron Gansevoort
  • Marc Hemmelder                                                        
  • Luuk Hilbrands
  • Jan-Stephan Sanders                                   
  • Aiko de Vries
Datum: 
zondag, 11 april, 2021