Hepatitis C preventie, diagnose en behandeling bij chronische nierinsufficientie, update

Hepatitis C preventie, diagnose en behandeling bij chronische nierinsufficientie, update

 

2019. De NFN-richtlijn uit 2013 is verouderd.
Voor recente ontwikkelingen betreffende behandeling verwijzen we naar het richtsnoer Hepatitis C, multidisciplinair vastgesteld door hepatitisbehandelaren. Dit bevat een module behandeling bij nierinsufficientie