Hepatitis C preventie, diagnose en behandeling bij chronische nierinsufficientie, update 2020

Hepatitis C preventie, diagnose en behandeling bij chronische nierinsufficientie, update 2020

Voor recente ontwikkelingen betreffende behandeling verwijzen we naar het richtsnoer Hepatitis C, multidisciplinair vastgesteld door hepatitisbehandelaren. Dit bevat een module behandeling bij nierinsufficientie