Hepatitis C preventie, diagnose en behandeling bij chronische nierinsufficientie, update 2013

Hepatitis C preventie, diagnose en behandeling bij chronische nierinsufficientie, update 2013

 

In 2013 is de richtlijn door de richtlijnencommissie beoordeeld en nog geldend verklaard. In de inleiding van de richtlijn is een toevoeging gewijd aan deze beoordeling.

2018: De richtlijnencommissie is in afwachting van publicatie van de herziene KDIGO richtlijn Hepatitis C en CKD. Aan de hand daarvan zal een Nederlandse richtlijn worden opgesteld in samenwerking met de Ned Ver v Maag-darm-leverartsen.