Update registratie COVID-19 in RENINE en ERACODA

Bijgevoegd vindt u de eerste resultaten vanuit de registratie tot 26 april in RENINE en de derde rapportage vanuit de Europese registratie ERACODA.

We danken alle centra zeer voor deze extra registratie inspanning tijdens de pandemie. De dataset die in RENINE wordt verzameld is beperkt en met name van belang om de impact van COVID-19 op de lange termijn goed in kaart te brengen. Samen met andere kwaliteitsregistraties zoals DICA, NICE en Nederlandse Hart Registratie wordt ook de impact van COVID-19 op de reguliere zorg door Nefrovisie gedurende 2020 in kaart gebracht.
 
Vanuit het landelijk coördinatieteam roepen we u op om dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19 ook te registreren bij ERACODA. Deze registratie is uitgebreider en heeft een ander doel; namelijk meer inzicht verwerven in prognostische factoren en het beloop van COVID-19 en de behandeling bij onze patiënten. Dit kan waardevol zijn voor een volgende fase van de pandemie.

Op dit moment zijn er 281 patiënt records ingevoerd uit 47 landen, waarvan 46% patiënten na niertransplantatie en 54% dialyse patiënten. Van de patiënten kan 22% initieel thuis behandeld worden en wordt 78% opgenomen, waarvan 11% op de IC. Tot nu toe zijn er 49 patiënten overleden. In de bijlagen ziet u meer details over de Europese en Nederlandse data in ERACODA tot nu toe.

Nefrologen kunnen zich voor de ERACODA-registratie aanmelden via COVID.19.KRT@umcg.nl.

Wij adviseren per centrum één coördinator toe te wijzen en ook de follow-up data tijdig aan te vullen zodat een adequate analyse kan worden uitgevoerd.
 
Wij houden u uiteraard op de hoogte van bevindingen die van belang zijn voor de klinische praktijk.
 
Marc Hemmelder

Datum: 
woensdag, 29 april, 2020