Vakantiedialyse in Nederland - geen grotere kans op besmetting voor patiënt en dialysecentra

Op 19 mei 2020 heeft het Coördinatieteam COVID-19 nefrologie drie vragen voorgelegd aan het Outbreak Management Team (OMT) over vakantiedialyse in Nederland.

De vragen zijn op 5 juni 2020 –in overleg met het OMT- beantwoord door het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) door de Productmanager van het Rijksvaccinatieprogramma van de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De vragen en antwoorden:

  1. Is er met toepassing van de huidige RIVM-adviezen een grotere kans op besmetting in geval van vakantiedialyse door de toegenomen verplaatsingen van hemodialysepatiënten over regio’s in Nederland?

Gezien de huidige stand van de epidemiologie met een lage incidentie van COVID-19 verwachten we niet dat verplaatsing van dialyse patiënten naar andere regio’s zal leiden tot een grotere kans op besmetting voor de patiënt zelf of voor het ontvangende centrum. Het risico op besmetting kan wel toenemen als er sprake is van lokale uitbraken, het is goed dat een ieder zich daarvan bewust is.

  1. Vindt het OMT het verantwoord om vakantiedialyse in Nederland toe te staan in de komende periode tot 1 september 2020 indien de huidige COVID-19 screeningsmaatregelen in dialysecentra worden toegepast?

De LCI vindt het verantwoord om vakantiedialyse in Nederland (dus niet in het buitenland) toe te staan in de genoemde periode. Met inachtneming van de huidige richtlijnen, 1.5 meter afstand als norm, het toepassen van goede hygienemaatregelen, het triageren op klachten en het laagdrempelig testen van personen met klachten ziet de LCI geen reden waarom vakantiedialyse in eigen land niet zou kunnen. Uiteraard uitgaande van de huidige epidemiologische situatie. Als deze sterk verandert dan kan het advies ook wijzigen.

  1. Zijn er aanvullende maatregelen nodig ter screening bij aankomst in het vakantie dialysecentrum in Nederland en bij terugkeer in het eigen dialysecentrum?

Het is van belang om zowel bij de dialyse patiënt als diens huishoudcontacten een goede gezondheidscheck uit te voeren voorafgaande aan het bezoek van het dialysecentrum. In de FMS leidraad “Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2” staan in de bijlage voorbeeldvragen:

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20persoonlijke%20bescherming%20in%20de%20%28poli%29klinische%20setting%20vanwege%20SARS-CoV-2.pdf

Daarnaast is het van belang een goede registratie bij te houden van alle patiënten die behandeld worden in het dialysecentrum (voor zover dat niet al gebeurt), zodat bij een eventuele besmetting de contacten eenvoudig te informeren zijn. Verdere aanvullende maatregelen zijn ons inziens niet nodig.

Datum: 
maandag, 8 juni, 2020